New Jersey

poleć serwis drukuj

Co dalej z Pomnikiem Katyńskim?

05-21-2018

Manifestacja...
Wizualizacja nowej...
Pomnik Katyński od...

Już dawno, żadna sprawa nie wywołała tylu emocji i zainteresowania wśród Polonii, nie zjednoczyła jej, a później nie podzieliła, jak zamieszanie związane z Pomnikiem Katyńskim w Jersey City w stanie New Jersey. Po początkowym wspólnym działaniu w celu niedopuszczenia do jego usunięcia przez władze tego miasta wśród Polonii doszło do podziału na dwie grupy aktywistów. Obie dążą do ocalenia monumentu upamiętniającego ofiary sowieckiego mordu dokonanego na 22 tys. Polaków w lesie katyńskim w 1940 roku. Dzielą je natomiast detale dotyczące lokalizacji pomnika – jedna grupa dopuszcza jego przesunięcie o kilkadziesiąt metrów w obrębie nabrzeża rzeki Hudson, druga nie zgadza się na jakąkolwiek ingerencję dotyczącą miejsca, w którym monument znajduje się od prawie 30 lat.

Grupa negocjacyjna

„Jest porozumienie ze Stevenem Fulopem. Pomnik zostaje na wybrzeżu 60 metrów od miejsca gdzie się teraz znajduje. Dziękuję Erykowi Lubaczewskiemu (dyrektorowi wykonawczemu Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej – przyp. red.)” – ten komunikat zamieszczony 11 maja na Twitterze przez konsula generalnego RP w Nowym Jorku Macieja Golubiewskiego początkowo zelektryzował całą Polonię. Nie kryła ona radości z faktu, że udało się przekonać burmistrza Stevena Fulopa do uszanowania Pomnika Katyńskiego i pozostawienie go na terenie Jersey City, mimo że wiadomo było, że zostanie nieznacznie przesunięty, ale jak zapewniano „w równie godne i reprezentatywne miejsce”. Mimo że szczegóły porozumienia miały być podane dopiero w poniedziałek 14 maja na konferencji prasowej w Ratuszu miasta Jersey City, natychmiast odwołano manifestacje zaplanowane na weekend 12-13 maja. I faktycznie protest, który w sobotę 12 maja miał zorganizować Komitet Pamięci Zbrodni Katyńskiej został anulowany. Odwołana była także niedzielna manifestacja organizowana przez mec. Sławomira Plattę, która ostatecznie się odbyła, lecz na dużo mniejszą skalę niż początkowo zakładano. W piątek 11 maja wieczorem przy pomniku miała także miejsce żywa lekcja historii, którą zorganizowała Centrala Polskich Szkół Dokształcających. Wzięli w niej udział uczniowie i nauczyciele z polonijnych szkół dokształcających. W poniedziałek 14 maja podczas konferencji prasowej w Ratuszu miasta Jersey City burmistrz Fulop zapewnił, że mimo iż pomnik zostanie przesunięty o 60 metrów na plac przy sąsiedniej ulicy York, to na pewno pozostanie na nadbrzeżu rzeki Hudson i będzie miał piękną manhattańską panoramę z Wieżą Wolności w tle. Poza tym strona polska ma otrzymać teren, na którym się znajdzie monument (około 150 metrów kwadratowych), w dzierżawę na 99 lat za symbolicznego dolara. Dodatkowo wokół Pomnika Katyńskiego ma powstać niewielki park z ławkami i kwietnikami. Steven Fulop zapewnił również, że monument w całości zostanie przeniesiony bezpośrednio na nowe miejsce bez przechowywania go w magazynie i naruszania jego integralności. Ma to zrobić doświadczona firma deweloperska Mack-Cali, a koszty ma pokryć miasto Jersey City. Ma to nastąpić do końca lipca, chociaż dokładna data przetransportowania pomnika nie jest jeszcze znana. Wiadomo natomiast, że wcześniej plac przy ulicy York zostanie poddany renowacji. Ugoda, jaka została zawarta, zadowala obie strony, tzn. burmistrza Stevena Fulopa, jak i polskich negocjatorów, wśród których prócz dyrektora wykonawczego Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Eryka Lubaczewskiego i konsula generalnego Macieja Golubiewskiego znaleźli się m.in. przedstawiciele Komitetu Pamięci Zbrodni Katyńskiej.

Grupa walcząca

Wśród przedstawicieli Polonii, którzy nie są zadowoleni z efektów umowy zawartej pomiędzy Stevenem Fulopem a polskimi negocjatorami, jest mec. Sławomir Platta, który 8 maja złożył do sądu federalnego pozew przeciwko burmistrzowi Jersey City. To właśnie jego wniosek sądowy „związał ręce” włodarzowi tego miasta, który rzekomo planował rozebranie Pomnika Katyńskiego już w nocy z 8 na 9 maja. W dodatku nie może nic zrobić z monumentem do czasu podjęcia przez sąd decyzji o jego dalszych losach. Rozprawa zaplanowana jest na 29 maja. Właśnie mec. Sławomir Platta, który początkowo po otrzymaniu informacji o sukcesie negocjacyjnym zawiesił planowany na niedzielę (13 maja) protest, szybko zmienił zdanie i później na nowo zachęcał Polonię do licznego stawienia się na tej manifestacji, a poza tym po przeanalizowaniu warunków, jakie ustalono, stwierdził, że nie są one sukcesem, tylko porażką. Złożyło się na to kilka elementów. Pierwszym z nich było oświadczenie jednego z radnych Jersey City. Richard Boggiano, który jest przeciwny decyzji burmistrza Stevena Fulpa, już w piątek 11 maja zamieścił na Facebooku dosyć kontrowersyjny wpis: „Właśnie rozmawiałem z konsulem generalnym i powiedział mi, że kilku ważnych polskich przedstawicieli zawarło układ. Chcę, żeby wszyscy Polacy i inni ludzie wiedzieli, że zostaliście sprzedani. To wstyd, że wszystkich nie uwzględniono, a zaangażowanym w przeniesienie pomnika trzeba powiedzieć, że powinni zaprotestować”. W związku z tym mec. Sławomir Platta podczas niedzielnej pikiety (13 maja), która rozpoczęła się pod Pomnikiem Katyńskim, a zakończyła na schodach Ratusza miasta Jersey City, zapowiedział dalszą walkę o pozostawienie monumentu w obecnej lokalizacji – na Exchange Place, gdzie stoi od 19 maja 1991 roku. Podczas manifestacji, w której wzięło udział ponad 400 osób, mec. Platta podkreślał, że Polonia, nie jest zadowolona w porozumienia zawartego z małą grupą negocjatorów: „Jako Polonia nie przestaniemy walczyć, dopóki nie będziemy mieli pewności, że ten pomnik jest bezpieczny i że nikt go nie będzie mógł ruszyć już na zawsze z tego miejsca”. I to jest główny cel osób walczących o pozostawienie Pomnika Katyńskiego w dotychczasowej lokalizacji. Podczas tej pikiety odśpiewano także polski i amerykański hymn, pieśń „Boże coś Polskę”, a nawet wygłoszono Apel Poległych przy odgłosach Dzwonu Katyńskiego, który przed laty został poświęcony przez papieża Jana Pawła II, a teraz specjalnie przywieziony z Polski, by „bronił i strzegł” Pomnika Katyńskiego. Również w poniedziałek w Ratuszu miasta Jersey City podczas ogłaszania warunków ugody zawartej przez negocjatorów ze Stevenem Fulopem pojawiła się grupa osób protestujących przeciwko tej decyzji. Niestety mec. Sławomir Platta, który chciał przedstawić argumenty przemawiające przeciwko przesuwaniu Pomnika Katyńskiego na ulicę York, został odsunięty od mikrofonu. Dlatego też swoje racje argumentował przed Ratuszem w obecności mediów.

Ścieki i prochy

Dwa główne zarzuty przemawiające przeciwko przesuwaniu monumentu na plac przy ulicy York dotyczą rzekomej kanalizacji ściekowej, która tam się znajduje, oraz prochów żołnierzy zamordowanych w Katyniu. Pierwszy zarzut świadczy o tym, że miejsce to nie jest reprezentatywne i godne dla Pomnika Katyńskiego. I faktycznie, na placu tym znajduje się kilka włazów do studzienek kanalizacyjnych, co może potwierdzać pierwszy zarzut, który dodatkowo świadczy o tym, że ten plac nie jest reprezentatywnym i godnym miejscem na nową lokalizację Pomnika Katyńskiego. Z kolei zgodnie z prawem – o czym zapewniał mec. Platta – obowiązującym w New Jersey, monumentu, w którym znajdują się ludzkie prochy nie można ruszać bez nakazu sądowego, którego na razie nie ma. Oba argumenty szybko odrzucił i zdementował Komitet Pamięci Zbrodni Katyńskiej, który negocjował umowę z burmistrzem Stevenem Fulopem. – Nowa proponowana lokalizacja pomnika znajduje się przy ujściu York Street w Jersey City, NJ, nad rzeką Hudson, na placu ulicznym, przy którym był ulokowany port statków pasażerskich, tzw. „Ferry” do Nowego Jorku. Była to tzw. „pętla-stacja”, gdzie te statki się zatrzymywały dla przewożenia pasażerów do Nowego Jorku. Nie ma tam żadnych linii ścieków (sewer) – oświadczył Komitet Pamięci Zbrodni Katyńskiej dodając, że informacje na ten temat, które krążą w mediach społecznościowych, wprowadzają Polonię w błąd. Podobnie zostały określone informacje o rzekomych prochach z Katynia znajdujących się w monumencie. – W związku z krążącymi błędnymi informacjami, Komitet Pamięci Zbrodni Katyńskiej oświadcza, że w Pomniku Katyńskim przy 2 Exchange Pl. w Jersey City, nie znajdują się żadne prochy pomordowanych w Katyniu, a jedynie ziemia z Cmentarza Katyńskiego, przywieziona przez Stanisława Paszula w 1990 r. Ziemia, jako element symbolicznie łączący nasz pomnik z „Golgotą Wschodu”, została umieszczona wewnątrz pomnika. Komitet apeluje o nierozpowszechnianie niewłaściwych informacji na temat pomnika, które godzą w godność ofiar mordu katyńskiego oraz ich rodzin – oświadczył Krzysztof Nowak, przewodniczący Komitet Pamięci Zbrodni Katyńskiej. W związku z panującymi różnymi opiniami na ten temat trzeba poczekać, aż w obu kwestiach – kanalizacji biegnącej pod ulicą York oraz prochów znajdujących się w pomniku – wypowiedzą się fachowcy lub sąd.

Prezydencka wizyta

W środę 16 maja pod Pomnikiem Katyńskim pojawił się przebywający z wizytą w USA prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, by złożyć wieniec i oddać hołd polskim żołnierzom pomordowanym w Katyniu. Wiązankę kwiatów postanowił również wówczas złożyć burmistrz Jersey City Steven Fulop, w związku z czym doszło między nimi do krótkiego spotkania. Politycy wymienili się także prezentami – prezydent Andrzej Duda wręczył Stevenowi Fulopowi anglojęzyczną książkę o Katyniu, a burmistrz Jersey City przekazał głowie polskiego państwa miniaturową wersję Pomnika Katyńskiego wykonaną w 1988 r. przez Andrzeja Pityńskiego, twórcę spornego monumentu. Obaj politycy przeprowadzili także krótką rozmowę, która zgodnie z relacją świadków była oschła i chłodna. Steven Fulop poinformował później media, że „prezydent Andrzej Duda stwierdził, że pomnik powinien zostać tu, gdzie jest, ale jeżeli jednak jest to niemożliwe, to powinien stanąć w równie godnym dla niego miejscu”. Podobną opinię wyraził wcześniej twórca Pomnika Katyńskiego mistrz Andrzej Pityński, który dodał, że w przypadku ewentualnego przesunięcia musi on zostać przeniesiony w całości.

Fulop przeproś

Od chwili gdy burmistrz Steven Fulop obraził na Twitterze marszałka polskiego Senatu Stanisława Karczewskiego, osoby biorące udział w manifestacjach domagają się przeprosin polskiego polityka. Niestety do tej pory słowo „przepraszam” nie padło z ust Stevena Fulopa, mimo że po zakończeniu negocjacji dotyczących przesunięcia Pomnika Katyńskiego o 60 metrów napisał on – również na Twitterze – że wyraża głęboki żal z powodu swojej wypowiedzi pod adresem polskiego polityka oraz że drugi raz by tego nie zrobił. Oświadczył również, że pod koniec czerwca zamierza wraz z żoną wybrać się na wycieczkę do Polski i może wówczas uda mu się osobiście spotkać z marszałkiem Karczewskim. Z kolei w piątek 18 maja, już po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, na pytanie Marka, jednego z użytkowników Twittera, o to, czy zamierza przeprosić nasz kraj, burmistrz Jersey City stwierdził jednoznacznie: „Odpowiedź brzmi: nie. Jednak zdecydowałem, że kiedy będziemy mieć prezydenta z Partii Demokratycznej w 2020 roku, oficjalnie zgłoszę się do Departamentu Stanu z nadzieją, że wyznaczą mnie na ambasadora USA w Polsce. Wydaje mi się, że ten pomysł spodoba się wszystkim i zyska ich poparcie”.

BSM

wróć

Fotorelacje

25-lecie Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield

W sobotę, 2 marca, w eleganckich wnętrzach The Bethwood w Totowa, NJ odbył się bankiet jubileuszowy z okazji 25-lecia Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield, NJ oraz zjazd absolwentów. Fot. Archiwum szkoły

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Kalendarium

Marzec
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
03-22-2019
Spotkanie networkingowe w Fundacji Kościuszkowskiej
03-22-2019
Rekolekcje w Amerykańskiej Częstochowie
03-22-2019
„Ryba i frytki” w parafii św. Jana Kantego w Clifton
03-23-2019
Koncert Lady Pank w Polskim Centrum w Clearwater
03-23-2019
Koncert Sary Daneshpour w Broward County Main Library w Fort Lauderdale
Zobacz kalendarz

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com