New Jersey

poleć serwis drukuj
Mec. Sławomir...

Pomnik Katyński zostaje!

12-06-2018

Pomnik Katyński, wokół którego od końca kwietnia toczył się spór dotyczący jego usunięcia z Exchange Place, pozostanie na swoim miejscu. W dodatku będzie to jego lokalizacja na wieczność. Decyzję taką niespodziewanie wydali radni Jersey City podczas nadzwyczajnego zebrania Rady Miejskiej zwołanego na wniosek burmistrza Stevena Fulopa, które odbyło się w czwartek 8 listopada.

Również podobne stanowisko zostało zatwierdzone po pierwszym czytaniu nowej ustawy sporządzonej we wtorek 20 listopada, po tym jak ta wcześniejsza straciła moc prawną po anulowaniu przez sąd ustaleń Rady Miejskiej Jersey City z 13 czerwca. Ostatecznie głosowanie w sprawie pozostawienia monumentu na Exchange Place odbędzie się w środę 20 grudnia.

Nadzwyczajne zebranie

W czwartek, 8 listopada, radni Jersey City spotkali się na specjalnym zebraniu zwołanym przez burmistrza Stevena Fulopa, by przegłosować anulowanie uchwały z 13 czerwca, zezwalającej na przesunięcie Pomnika Katyńskiego z Exchange Place na York Street, czyli realizację porozumienia zawartego pomiędzy burmistrzem Jersey City, a konsulem generalnym RP w Nowym Jorku Maciejem Golubiewskim, dyrektorem wykonawczym Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Ireneuszem Lubaczewskim oraz Komitetem Pomnika Katyńskiego (Katyn Forest Massacre Memorial Committee). Zabieg ten miał zapobiec konieczności przeprowadzenia referendum w tej sprawie, a przede wszystkim komplikacjom, na jakie mogło być narażone nowe prawo dotyczące opodatkowania listy płac i finansowania szkół publicznych. Przeciwnicy tej decyzji również zagrozili burmistrzowi Jersey City złożeniem wniosku o referendum. Jednak do czasu jego przeprowadzenia, podatek od listy płac nie mógłby być pobierany, a zgodnie z przepisami referendum mogłoby się odbyć nie wcześniej niż pół roku po referendum w sprawie pomnika. Prawo stanowe zezwala na przeprowadzenie tylko dwóch głosowań referendalnych w ciągu roku. To z kolei naraziłoby miasto na straty wielu milionów dolarów i brak funduszy na wydatki związane ze szkolnictwem. Dlatego też anulowanie referendum w sprawie Pomnika Katyńskiego niwelowało zagrożenie związane z zamrożeniem podatków. Sytuacja ta ułatwiła zwycięstwo obrońców polskiego monumentu, jednak początkowo Steven Fulop zamierzał tylko odroczenie jego przesunięcia do przyszłego roku. Twarde stanowisko radnych opowiadających się za pozostawieniem pomnika na dotychczasowym miejscu oraz grupy jego obrońców, którzy zapowiedzieli kolejne protesty i procesy sądowe, a także sprzeciwili się odwołaniu referendum, zmusiły burmistrza Jersey City do wydania zgody nie tylko na pozostawienie Pomnika Katyńskiego na Exchange Place, ale także na umocowanie prawne na zasadzie uchwały zapewniającej mu tę lokalizację na wieczność.

Podczas głosowania po obradach oraz wcześniejszych negocjacjach z grupą obrońców Pomnika Katyńskiego, czyli mec. Sławomirem Plattą oraz przedstawicielami Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych Janusza Sporka, a także autorami petycji referendalnej, radni Jersey City opowiedzieli się za uchyleniem wspomnianej ustawy i pozostawieniem Pomnika Katyńskiego na dotychczasowym miejscu w dodatku nadając mu – na mocy ustawy – dożywotnio tę lokalizację. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się sześciu, z ośmiu radnych biorących udział w posiedzeniu. Co prawda było to tzw. pierwsze czytanie i głosowanie nowej ustawy o numerze 18-057, ale drugie – zgodnie z tym jak to z reguły wyglądało – miało być tylko formalnością polegającą na przypieczętowaniu wcześniejszych ustaleń. Miało się ono odbyć dwa tygodnie po zatwierdzeniu projektu ustawy w pierwszym czytaniu i zaplanowane było na 19 listopada.

Wynik pierwszego głosowania 6 „za”, 2 „przeciw” również gwarantował radnym, że zaplanowane na 11 grudnia referendum w sprawie pozostawienia Pomnika Katyńskiego na Exchange Place zostanie anulowane, na czym niespodziewanie zaczęło im bardzo zależeć podobnie jak burmistrzowi Stevenowi Fulopowi. Dawało także osiągnięcie celu, do jakiego dążyli obrońcy monumentu. Wówczas, po zakończeniu posiedzenia radnych z 8 listopada, mec. Sławomir Platta nie krył radości z pomyślnego zakończenia wielomiesięcznej walki o Pomnik Katyński. Nie tylko chętnie dzielił się tą wiadomością, ale serdecznie dziękował za pomoc wszystkim osobom i organizacjom wspierającym działania zarówno jego, jak i Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych Janusza Sporka.

„Pragnę podziękować z całego serca wszystkim, którzy wspierali moją walkę o ochronę Pomnika Katyńskiego. To właśnie dzięki Polonii, Komitetowi Janusza Sporka, Kongresowi Polonii Amerykańskiej oraz Komitetowi Petycji Referendalnej, jak również wielu innym jakże wspaniałym ludziom i organizacjom, obroniliśmy Pomnik Katyński przed usunięciem go nad ściek. Obroniliśmy polski honor!” – napisał na facebookowych profilach „Platta for New York” oraz „KatynReferendum” mec. Sławomir Platta, główny inicjator walki o pozostawienie monumentu na Exchange Place.

„Państwa wsparcie moralne, finansowe oraz osobiste, które otrzymałem w ciągu ostatnich miesięcy, dało mi siłę wytrwania do przejścia bardzo trudnych momentów tej walki. Pragnę również podziękować moim krytykom, żyjemy w demokracji i to jest normalne, że różnimy się w opiniach. Ufam jednak, że mieliśmy jeden cel, ochronę naszego narodowego pomnika!” – stwierdził na Facebooku polski adwokat.

Również zadowolony był konsul generalny RP w Nowym Jorku. „Dziękuję całej Polonii, która walczyła o utrzymanie Pomnika Katyńskiego na nabrzeżu Jersey City z mocnym umocowaniem prawnym, co było dla nas od samego początku najważniejsze” – napisał na Twitterze konsul generalny. „Pierwsze głosowanie pozostawia pomnik na Exchange Place na stałe mocą uchwały, a nie rezolucji. Brawo! Mam nadzieję, że następne głosowanie za dwa tygodnie ostatecznie przypieczętuje wczorajszą uchwałę i że cała rada zagłosuje jednomyślnie. Dziękuję burmistrzowi Fulopowi za wsparcie. Decyzja miasta w końcu zjednoczy Polonię!” – oświadczył w swoim twitterowym wpisie 8 listopada konsul Maciej Golubiewski.

Decyzja sądu stanowego

Niestety okazało się, że do drugiego głosowania zatwierdzającego ustalenia radnych dotyczące pozostawienia Pomnika Katyńskiego na wieczność na Exchange Place nie doszło, ponieważ wcześniej zapadła decyzja sądu stanowego uznająca ustawę 18-057 z 13 czerwca za nieważną. Wyrok dotyczył sprawy, jaką kilka tygodni wcześniej wytoczyła Miastu Jersey City, burmistrzowi Stevenowi Fulopowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej Jersey City Rolandowi Lavarro oraz sekretarzowi miejskiemu Robertowi Byrne'owi jedna z mieszkanek – Maria Scariati. Po dokładnej analizie treści ustawy czytanej i głosowanej podczas pierwszego spotkania radnych, a także tej zatwierdzonej 13 czerwca zauważyła ona, że w tej drugiej zaszły duże zmiany, co wymagało powrotu ustawy do pierwszego czytania. Niestety radni tego nie zrobili, tylko przegłosowali zmodyfikowany dokument, co zostało uznane przez sędziego za sfałszowanie ustawy 18-057. Dodatkowo władze miasta, chcąc załagodzić wyrok, przyznały się do winy. Decyzja sądu stanowego została wydana w piątek 16 listopada, a więc kilka dni przed posiedzeniem radnych Jersey City mających przeprowadzić drugie, finałowe głosowanie w sprawie pozostawienia na wieczność Pomnika Katyńskiego na dotychczasowym miejscu. Taki bieg wydarzeń nie był na rękę obrońcom monumentu, ponieważ wraz z anulowaniem ustawy z 13 czerwca przestały także obowiązywać wszystkie późniejsze ustalenia z nią związane. Mecenas Sławomir Platta oraz Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych Janusza Sporka, przewidując takie niebezpieczeństwo, zwracali się z prośbą do pani Marii Scariati, by wycofała swoje oskarżenie przeciwko Miastu Jersey City i tym samym nie blokowała drugiego głosowania w sprawie monumentu, a przede wszystkim nie doprowadzała do sytuacji anulowania bardzo korzystnych dla nich ustaleń z 8 listopada. Amerykańska mieszkanka Jersey City uznała jednak, że walka o praworządność w Radzie Miejskiej jest dla niej równie ważna, jak obrona Pomnika Katyńskiego dla Polonii, dlatego nie posłuchała prośby obrońców monumentu.

Drugie listopadowe zebranie radnych

W związku z decyzją sędziego drugie głosowanie w sprawie pozostawienia Pomnika Katyńskiego na Exchange Place zostało anulowane. Na szczęście patowa sytuacja szybko została zażegnana. Dzięki szybkiej akcji radnego Michaela Yuna, który od samego początku opowiadał się za pozostawieniem monumentu na dotychczasowym miejscu oraz negocjacjom jego obrońców, m.in. mec. Sławomira Platty, udało się stworzyć treść nowej ustawy i wprowadzić ją pod obrady Rady Miejskiej, które odbyły się we wtorek 19 listopada. Ostatecznie podczas pierwszego czytania i głosowania nowej ustawy wszyscy radni opowiedzieli się za jej przyjęciem. Tak więc stosunkiem głosów 9:0 dokument ten został przyjęty po pierwszym czytaniu i przekazany do drugiego głosowania, które zaplanowano na 19 grudnia.

W ustawie tej Rada Miejska Jersey City potwierdziła zaakceptowanie Pomnika Katyńskiego jako daru dla miasta, unieważniła niezrealizowaną nigdy uchwałę McC-299 o usytuowaniu monumentu między Montgomery Street i Washington Street oraz postanowiła, że Pomnik Katyński pozostanie na zawsze przy Exchange Place. Jeżeli większość radnych opowie się za tą ustawą po raz drugi podczas grudniowego spotkania, to wówczas będzie już można mówić, że walkę o monument upamiętniający ofiary rosyjskiego mordu na polskich obywatelach w 1940 roku można uznać za wygraną przez obrońców Pomnika Katyńskiego. Sprawa związana z decyzją sądu stanowego wyraźnie pokazuje, że dopóki nie zapadło ostateczne głosowanie, to wszystko może się jeszcze wydarzyć. Widać to także w opiniach osób zaangażowanych w obronę monumentu.

„Cieszymy się z faktu, że wczoraj wróciliśmy do tego, co było dwa tygodnie temu, ale właśnie dlatego, że jeszcze przedwczoraj nikt się nie spodziewał żadnych zawirowań. A jednak „tąpnęło”, jak mówią górnicy, tak i teraz nie będziemy w połowie drogi krzyczeć, że jesteśmy na mecie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas wczoraj w Urzędzie Miejskim Jersey City, podziwiam poświęcenie, wszak to było ponad sześć godzin dla Pomnika, determinację i głęboki patriotyzm. Jest dobrze, ale, czy jest bardzo dobrze i na „wieki wieków”, ogłosimy po drugim czytaniu i głosowaniu, które odbędzie się 19 grudnia” – napisał 21 listopada na Facebooku Janusz Sporek, prezes Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych.

Również konsul generalny RP w Nowym Jorku ma nadzieję, że niebawem spór wokół monumentu zostanie zakończony. – Oczywiście jestem zadowolony, że ta sprawa – mam nadzieję – niedługo definitywnie zakończy się i że pomnik pozostanie na nabrzeżu – stwierdził konsul Maciej Golubiewski w wywiadzie udzielonym „Białemu Orłowi”. 

BSM


Rozmowa z konsulem Maciejem Golubiewskim na: www.ny.bialyorzel24.com/nowy-jork/art,831,walka-o-pomnik-katynski-pokazala-sile-polonii.html

wróć
~JS
2018-12-10 15:52:36
Zgłoś do moderacji
Wspaniala wiadomosc! Jednak zeby w pelni cieszyc sie zwyciestwem nalezy zaczekac na rezultat glosowania w dniu 19 grudnia....

Fotorelacje

Recital w Polskim Centrum w Clearwater

29 kwietnia 2019 r. w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater odbył się recital uczniów polskiego nauczyciela Fryderyka Koziaka. Swoje muzyczne talenty zaprezentował muzyk grający na gitarze elektrycznej i piętnastu pianistów. Fot. Archiwum PC

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com